Pan Waldemar Zielony hoduje pszczoły od 14 lat, posiada tytuł Mistrza Pszczelarskiego. Dorobek Mistrza stanowią dwie pasieki, liczące 120 i 30 rodzin pszczelich. Doświadczenia z zastosowaniem preparatów EM-Farming™ rozpoczęto w maju 2008 roku i objęto nimi obie pasieki, w sumie 150 rodzin.
Sytuacja w pasiekach po zimie 2008 roku wyglądała następująco:

• Ze 120 rodzin zazimowanych w 2007 roku przeżyło 100 rodzin.
• 40 rodzin zakwalifikowano do rodzin zdrowych, rozwijających się normalnie.
• 30 rodzin zakwalifikowano do rodzin osłabionych, rozwijających się powoli.
• 30 rodzin zaliczono do rodzin bardzo słabych, z oznakami chorób (wówczas jeszcze niemożliwych do zidentyfikowania).
• Na pożytek rzepakowy wyjechało 60 rodzin, 40 zostało na toczku (miejsce zimowania).

Pierwszy etap doświadczeń obejmował wprowadzenie preparatu EM-Farming™ (EMa) do pojenia pszczół. W tym celu przygotowano syrop wodno-cukrowy, do którego dodano 150 ml EMa na 100 litrów syropu. Zauważone efekty:
• Stabilizacja rozwoju rodzin osłabionych.
• Zahamowanie rozwoju chorób wówczas już zidentyfikowanych (grzybicy i choroby woreczkowej).
• Zahamowanie ubytku pszczoły lotnej,
• Wydłużenie żywotności pszczół robotnic.
• Poprawienie kondycji rodzin.
• Przyrost ogólnej ilości pszczół w ulu.

Wdrugim etapie zwiększono dawkę EMa do 200ml/100 litrów syropu. Oprócz syropu pszczołom podawano wodę do poideł. Połowa poideł została napełniona czystą wodą, natomiast do drugiej połowy zaaplikowano EMa w ilości 200ml/100 litrów. Zaobserwowano, że pszczoły w pierwszej kolejności wypijały wodę z dodatkiem EMa i po opróżnieniu poideł z preparatem zaczynały pić czystą wodę. Po dwóch tygodniach dokonano oceny kondycji rodzin pszczelich:
• Rodziny wcześniej zakwalifikowane do bardzo słabych, z objawami chorób, dokonywały oczyszczania komórek w ramkach, pozbywając się tym samym chorej larwy.
• W rodzinach ze zdrowymi matkami – matki czerwiły na całej powierzchni ramki.
• Matki porażone, ze słabych rodzin – czerwiły małe, zwarte powierzchnie, które systematycznie powiększały.
• W ulach ze zdrowymi rodzinami, funkcjonowanie i rozwój odbywał się prawidłowo.
• W ulach z rodzinami zakwalifikowanymi wcześniej do rodzin osłabionych zauważono masowy przyrost pszczół, co umożliwiło dodawanie węzy oraz miodni (początek czerwca).
• W ulach z rodzinami zakwalifikowanymi wcześniej do bardzo słabych, chorych – zaobserwowano zaniknięcie objawów chorobowych i powolny przyrost ilości pszczół. Matki z tych rodzin zakwalifikowano do wymiany.

Ze zdrowych rodzin, które wchodziły w nastrój rojowy wzięto odkłady (2-4 ramki z matką). Odkłady rozwijały się prawidłowo i zdążyły na pożytek lipowy. Z odkładu otrzymano ½ ilości miodu uzyskiwanego z rodziny produkcyjnej. W rodzinach, które zostały osierocone przez pobranie odkładów, pszczoły hodowały własne matki (matki ratunkowe). W kilku rodzinach matki nie powróciły z oblotu. Rodziny „bezmateczne” przetrwały pożytek lipowy, dając miód towarowy. W wyniku długiego okresu bezmateczności, ilość osobników bardzo się zmniejszyła (okres rodziny pszczelej bez odnawiania populacji wynosił 60-65 dni). Po pozyskaniu miodu lipowego pszczoły przygotowano do pożytku wrzosowego, podkarmiając je syropem z dodatkiem 250 ml EMa/100 litrów syropu. Oceniono, że na pożytek wrzosowy pszczoły były w bardzo dobrej kondycji (rodziny odsiadywały w pełni od 14 do 18 ramek wielkopolskich). Odkłady, które wzięto po pożytku rzepakowym zdążyły rozwinąć się na pożytek gryczany; dały miód towarowy i zostały przewiezione na pożytek nawłociowy.

Kolejnym etapem doświadczenia było zazimowanie rodzin, polegające na podawaniu syropu z dodatkiem 250 ml EMa/100 litrów syropu. W okresie przedzimowym nie zauważono oznak chorobowych i nadmiernego ubytku pszczół w rodzinach. W metodyce doświadczalnej oprócz podawania EMa do pojenia preparat wykorzystano również do następujących czynności:
• Zaszczepianie uli przeznaczonych do zasiedlania odkładów (wykonano oprysk uli roztworem EMa z wodą studzienną w proporcji 1 litr EMa / 50 litrów wody. Do aplikacji użyto opryskiwacza ręcznego).
• Dezynfekcja ramek, roztwór jw.
• Dezynfekcja narzędzi do pracy w pasiece. Roztwór 1 litr EMa / 100 litrów wody studziennej.
Uwagi końcowe W całym okresie doświadczalnym nie stosowano antybiotyków i innych farmaceutyków. W przypadku warrozy (Varroa destruktor) zauważono, że osobniki przebywające na pszczołach nie wgryzały się w pancerzyki chitynowe lecz chodziły po powierzchni pszczół. Syrop z dodatkiem EMa nie fermentuje w podkarmiaczkach, daje to możliwość dłuższego wykorzystania pokarmu przez pszczoły. Zaobserwowano również mniejsze topienie się pszczół w syropie podczas jego pobierania.
Dyskusja wyników Zaprezentowane doświadczenie dowiodło słuszności wdrażania technologii EM-Farming™ w hodowli pszczoły miodnej. Godnym odnotowania wydaje się fakt, że w dyskutowanym badaniu nie zastosowano środków chemicznych, niemniej jednak zdrowotność pszczół nie uległa obniżeniu. W wielu przypadkach zaobserwowano poprawę kondycji rodzin pszczelich, co wpłynęło na pozytywną opinię o preparacie EM-Farming™ w ocenie Mistrza Pszczelarskiego.
Pozwoliłem sobie przypomnieć ten temat , ponieważ zastosowanie EM- ów w mojej i moich przyjaciół pasiekach przyniosło wymierne korzyści.
Do poideł /oczyszczania wody/ warto stosować rurki ceramiczne EM./ lub proszek ceramiczny/
paraglider.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s