Podstawowym  celem Wspólnej Polityki Rolnej na rynku miodu jest rozwój branży pszczelarskiej osiągany poprzez poprawę warunków produkcji, jakości i zbytu produktów pszczelich.

Wspieranie rynku miodu jest podyktowane:

 • potrzebą rozwoju terenów wiejskich oraz utrzymania równowagi ekologicznej,
 • znacznym zróżnicowaniem warunków produkcji miodu na terenie Wspólnoty,
 • dużym rozdrobnieniem produkcji i zbytu miodu,
 • brakiem równowagi między podażą a popytem na miód na rynku Wspólnoty,
 • rozprzestrzenianiem się w krajach członkowskich warrozy i chorób pokrewnych oraz problemami związanymi z ich zwalczaniem.

 


 

Zaproszenie do składania projektów w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2012/2013

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2012/2013. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu  mogą być w zależności od realizowanego działania:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producenckie pszczelarzy,
 • jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

W sezonie 2012/2013 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

–    przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji

–    zakup sprzętu pszczelarskiego

–    zakup leków do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

–    zakup lawet do przewozu uli

–    zakup urządzeń laboratoryjnych

–    wykonanie analiz jakości miodu

–    zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,

–    wdrażanie programów badawczych.

 

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.
Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2010/11, 2011/12, 2012/13”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, w nieprzekraczalnym terminie do  20 października 2012 r.
W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

 

„Formularz rejestracyjny”, formularze projektów oraz Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, tel. (22) 661-71-99, 661-73-16
 • w Oddziałach Terenowych ARR
 • na stronie internetowej http://www.arr.gov.pl
Załączniki do umów zawartych w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2011/2012

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s