Każdy właściciel pszczół z tytułu posiadania i użytkowania zwierząt oraz wytwarzania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i sprzedaży produktów pszczelich ma obowiązek uprzedniego  zgłoszenia do Powiatowego  Lekarza Weterynarii celem objęcia go nadzorem weterynaryjnym:

zgłoszenie pasieki do rejestru prowadzonego przez PLW skutkuje nadaniem jej    weterynaryjnego nr identyfikacyjnego. Zgłoszone gospodarstwo powinno spełniać szczegółowe warunki weterynaryjne związane z produkcją i wprowadzaniem na rynek zwierząt, czyli rojów oraz produktów spożywczych pochodzenia pszczelego.

sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich zobowiązuje pszczelarza do zgłoszenia do PLW celem wpisania danego gospodarstwa pasiecznego do rejestru zakładów prowadzących działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Zgłoszenie sprzedaży bezpośredniej skutkuje nadaniem pasiece weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. W tym zakresie obowiązuje:

„Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej:

& 2 W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się dla:

Pkt. 8 – produktów pszczelich nieprzetworzonych, takich jak: miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele, pozyskanych z pasiek będących w posiadaniu producenta – sprzedaż:

a/ konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych, lub

b/ konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub

c/ do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego – jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe”.

W procesie sprzedaży bezpośredniej wymagane jest od pszczelarza posiadanie dokumentu w postaci projektu technologicznego pozyskiwania produktów pszczelich, który każdy pszczelarz opracowuje dla swojej pasieki. Pomocnym w tym zakresie może być niżej podany przykład takiego projektu.

 

Projekt technologiczny pozyskiwania produktów pszczelich

 

…………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………….

adres – miejsce postoju pasieki

 

Wyszczególnienie Opis
Rodzaj działalności Opisać rodzaj działalności np.:

1.Sprzedaż bezpośrednia produktów pozyskanych  z własnej pasieki  na terenie województwa i województw sąsiednich.

2. Produkty sprzedawane będą w opakowaniach jednostkowych: we własnej pasiece, na targowiskach i punktach prowadzących handel detaliczny

 

Określenie rodzaju pozyskiwanych produktów Wymienić pozyskiwane produkty np.:

miód, pyłek kwiatowy, propolis…..

 

Wykaz pomieszczeń ze wskazaniem ich przeznaczenia Opisać pracownie lub pomieszczenia do produkcji pasiecznej np.:

1. Pracownia pszczelarska składa się z 3  pomieszczeń – pomieszczenie produkcyjne do wirowania miodu, magazyn miodu i naczyń, magazyn sprzętu pszczelarskiego)

2.Pracownia składa się z jednego pomieszczenia, w którym została zapewniona możliwość wykonywania poszczególnych prac. Słoikowanie miodu odbywa się  w kuchni mojego mieszkania. W tym czasie w kuchni nie są wykonywane inne czynności.

3. Odzież wierzchnia i ochronna w trakcie zmiany jest przechowywana w przeznaczonej do tego celu szafie.

 

Wykaz sprzętu pszczelarskiego Wymienić posiadany sprzęt z zaznaczeniem, iż sprzęt pszczelarski wykonany jest z materiałów dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością i jest utrzymywany w dobrym stanie technicznym, np.:

1/ miodarka ( stal kwasoodporna)

2/ stół do odsklepiania, widelce, odstojniki itd. (stal kwasoodporna)

3/ pojemniki na miód (plastikowe)

4/ Odzież ochronna nakładana w czasie miodobrania (biały fartuch, czapka, obuwie)

5/ apteczka

 

Zaopatrzenie w wodę Podać źródło pochodzenia wody – wodociąg miejski, ujęcie własne, woda w pojemnikach.

W każdym przypadku woda powinna mieć wyniki świadczące o przydatności do spożycia przez ludzi.

Zabiegi mycia i dezynfekcji Opisać stosowane metody i środki mycia i dezynfekcji, np.:

1/ sprzęt pszczelarski po każdym miodobraniu jest dezynfekowany preparatem Elkosan,

2/ podłogi i ściany wykonane są z materiałów łatwo zmywalnych i do zmywania używam wody z….

Zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem owadów, gryzoni Wymienić zabezpieczenia, np.:

1/ jest zachowana szczelność ścian i okien

2/ drzwi wejściowe są dodatkowo zabezpieczone przed wejściem gryzoni

3/ plastry na miód przechowuje w korpusach, a do dezynfekcji stosuję kwas octowy.

 

Lucyna Palicka

WODR w Poznaniu, SPD

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s