Taktic® Koncentrat do sporządzania emulsji na skórę dla bydła, świń i owiec. SUBSTANCJE CZYNNE Substancja czynna: amitraza 125 g/1000 ml RODZAJ I WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 250 ml 1000 ml 5000 ml WSKAZANIA LECZNICZ Preparat przeznaczony jest: – u świń: do zwalczania i zapobiegania inwazjom świerzbowców i wszy – u bydła: do zwalczania i zapobiegania inwazjom kleszczy, świerzbowców i wszy – u owiec: do zwalczania i zapobiegania inwazjom kleszczy, świerzbowców, wszy i wpleszczy PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować u zwierząt spragnionych lub zmęczonych. Nie stosować u koni DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Nieznane O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych). DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA Wyłącznie do stosowania zewnętrznego Preparat podaje się na skórę zwierząt w formie oprysku. Świnie: opryskiwać roztworem roboczym o stężeniu 40 ml koncentratu na 10 l czystej wody. Leczniczo: dwukrotny oprysk w odstępie 7-10 dni. Zapobiegawczo: knury co 2-3 miesiące, maciory i loszki w momencie wprowadzania do porodówek, warchlaki po odsadzeniu lub przed wprowadzeniem do tuczarni. Przed opryskiem usunąć paszę i ściółkę z kojca i zasłonić poidła. Zabiegowi poddać jednocześnie wszystkie zwierzęta, bez względu na obecność widocznych pasożytów. Opryskiwać obficie całe zwierzę, szczególnie dokładnie uszy, pachwiny i powierzchnię między kończynami przednimi. Jednocześnie opryskać ściany, podłogę i elementy kojca. Pomieszczenia puste dezynfekować 1-krotnie roztworem w stężeniu 80 ml/10 l wody. Bydło: opryskiwać świeżym roztworem o stężeniu 20 ml koncentratu/10 l czystej wody. Zależnie od masy zwierzęcia użyć 5 do 10 l płynu roboczego, opryskując dokładnie całe zwierzę. Rutynowo: co 2-3 miesiące celem zapobiegania wszawicy i świerzbowi. W razie ciężkiej inwazji wszy i świerzbowców – powtórzyć zabieg po 7-10 dniach. Poddać zabiegowi wszystkie zwierzęta, bez względu na stopień objawów klinicznych. Opryski profilaktyczne przeciw kleszczom: co 9-10 dni w okresie zagrożenia. Owce: do opryskiwania przygotować roztwór roboczy w proporcji 25-40ml koncentratu na 10 l czystej wody. Świeżym roztworem opryskiwać dokładnie całe ciało zwierzęcia. Zabieg powtórzyć po14 dniach, a w razie reinwazji wykonać ponownie. Pojedynczy zabieg zabija kleszcze, wszy i wpleszcze i chroni przed reinwazją kleszczy przez okres do 6 tygodni. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA Przed opryskiem usunąć paszę i ściółkę ze stanowisk, w których stoją zwierzęta i zasłonić poidła. 1. USUNĄĆ WSZELKIE ŚRODKI ŻYWNOŚCI PRZED OPRYSKIWANIEM 2. Zalecenia dla wykonujących zabieg: Do wszelkich czynności przy koncentracie zaleca się noszenie kombinezonu ochronnego, gumowych rękawic i maski na twarz. Do pracy z płynem roboczym i przy zwierzętach świeżo poddanych zabiegowi – należy używać długich rękawic i butów gumowych oraz fartucha. W czasie zabiegu nie wolno jeść, pić lub palić. Unikać wdychania mgławicy do opryskiwania. Unikać kontaktu skóry, ust i oczu z preparatem, a w razie przedostania się koncentratu lub płynu roboczego na tkanki operatora – zmyć niezwłocznie. Po zabiegu zmyć dokładnie odzież ochronną, a zwłaszcza wnętrze rękawic. OKRES(-Y) KARENCJI Tkanki jadalne: bydło – 4 dni świnie – 1 dzień owce – 24 dni Mleko krów – 4 dni Nie stosować u owiec, których mleko przeznaczone jest do konsumpcji. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać z daleka od miejsc przechowywania żywności, napojów oraz paszy dla zwierząt. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE Wyłącznie do stosowania zewnętrznego Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji W przypadku przedawkowania mogą występować objawy uspokojenia polekowego (sedacji). Zazwyczaj objawy te ustępują po krótkim czasie bez konieczności interwencji lekarskiej. Uwaga: Amitraza nie jest preparatem fosforo-organicznym. W przypadku podejrzenia zatrucia/przedawkowania postępowanie powinno obejmować leczenie objawowe i podtrzymujące ze szczególnie uważną obserwacją funkcji serca i układu oddechowego. Nie stosować atropiny. Nie wywoływać wymiotów. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska. Produkt Taktic 12,5% nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych zwierząt wodnych. Z uwagi na toksyczność amitrazy dla ryb, należy bezwzględnie unikać wylewania pozostałości preparatu oraz płynów powstałych po praniu i płukaniu odzieży poplamionej preparatem, jak również po myciu i płukaniu zawierających resztki preparatu naczyń i opakowań do zbiorników wodnych i jakichkolwiek źródeł wody w ich pobliżu. Zwierząt pokrytych preparatem nie należy myć ani spłukiwać w naturalnych zbiornikach wodnych oraz w ich pobliżu. Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany na podstawie recepty Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci TERMIN WAŻNOŚCI SERII Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do 8 tygodni 12 godzin po rozcieńczeniu lub rekonstytucji zgodnie z instrukcją INNE INFORMACJE W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandia Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Intervet Productions S.A. Rue de Lyons 27460 Igoville, Francja Pozwolenie: MZ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s