W trakcie całego roku wyróżnia się dwa wielkie i kompleksowe przeglądy uli :

 1. Główny przegląd wiosenny
 2. Główny przegląd jesienny

Oba mają duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju pasieki, ale ich zakres prac znacznie równi się od siebie. Przede wszystkim przegląd wiosenny dokonuje się po pierwszym oblocie wczesno wiosennym, bądż po wystawieniu pszczół ze stebnika. Ocenia się pobieżny przegląd polegający na wykonaniu najpilniejszych zabiegów i usunięcia niedomagań niektórych rodzin. Główny przegląd dokonuje się na wiosnę, w bezwietrzny słoneczny dzień przy temperaturze minimalnej 14 stopni C, gdyż jest on połączony z rozbieraniem gniazd. Dobrze, aby pszczoły miały przynajmniej minimalny pożytek, gdyż zabezpieczałoby to przed rabunkiem. Podczas przeglądu ustala się szczegółowo stan rodziny i gniazda biorąc pod uwagę:

 • ocena aktualnej siły rodziny
 • ocena ilości i jakości czerwiu oraz jakości matek
 • stwierdzenie stanu zapasów pokarmu
 • ocena zdrowotności rodzin
 • regulacja wielkości gniazd
 • oczyszczenie ramek i uli
 • stan plastrów

Siłę rodziny określa się wg liczby plastrów zajętych przez pszczoły tzw. na czarno. Do bardzo silnych rodzin zaliczamy te, które zajmują 6 do 8 plastrów w ulach Dadanta (8-11 Wielkopolskich). Rodziny średnie zajmują odpowiednio 4-5 plastrów w Dadancie i 6-7 Wielkopolskich. Słabe rodziny to takie, które obsiadują mniej niż 4 plastry w Dadancie i poniżej 6 w ulu Wielkopolskim.
Ilość czerwiu w gnieżdzie ocenia się na podstawie liczby plastrów z czerwiem, uwzględniając rozmiary zajętych przez niego powierzchni. W ulach wielokorpusowych silne rodziny zasiedlają obydwie kondygnacje, a w dolnej powinien znajdować się czerw kryty, w górnej zaś 2-3 plastry z jajami i larwami. Ocena czerwiu polega na stwierdzeniu nie tylko jego ilości ale na wyglądzie czerwiu. W silnych rodzinach powinno być 4-5 ramek Dadanta z czerwiem, w tym połowa zajętych przez larwy i jaja. W wielkopolskich odpowiednio 6-7 ramek. Jeśli czerw, larwy lub jaja nie są w porządku, jego przyczyny mogą być następujące:

 1. starość, niedorozwój, uszkodzenie, strutnienie lub całkowita utrata matki
 2. mała ilość pszczół, będąca następstwem głodowania, biegunki lub choroby zakażnej
 3. nadmierne poszerzenie i niedostateczne ocieplenie gniazda, brak wolnych plastrów z budową pszczelą, plastry zanieczyszczone odchodami lub zapleśniałe
 4. niedostateczne zapasy miodu i pierzgi.

O jakości matki świadczy przede wszystkim wygląd czerwiu czyli składanie jajek do komórek w sposób zwarty, zataczając regularne koła lub elipsy. Na środkowych ramkach mogą być widoczne kolejno następujące po sobie kręgi czerwiu krytego, larw i jaj. W skrajnych plastrach gniazda powinny przeważać jaja i larwy.
Ilość zgromadzonego w gnieżdzie miodu można ocenić na podstawie grubości plastra w całkowicie zalanej miodem ramce np. w ramce dadanowskiej lub warszawskiej poszerzanej mieści się 3,2 do 4 kg miodu, w wielkopolskiej 2,3 do 2,5 kg. Uważa się że w okresie wiosennym zapasy miodu w przeciętnej rodzinie pszczelej powinny wynosić nie mniej niż 6 kg i 1 plaster pierzgi. W tym czasie rodzina pszczela zużywa w ciągu doby ponad 300 g miodu i 100 g pierzgi. Jeśli będzie znaczne zmniejszenie zapasów, to będzie ono miało wpływ na rozwój rodziny i może nawet częściowo lub całkowicie go zahamować. Jeżeli przed nastaniem obfitszego pożytku zapas zmaleje do 1 kg, należy pszczoły dokarmić, dając po 1 litrze syropu średniej gęstości. Obfitość zapasów w okresie wczesnej wiosny jest niezbędnym warunkiem dobrego rozwoju rodziny, ale nadmierne ich gromadzenie w gnieżdzie nie jest wskazane.
Ocena zdrowotności rodzin polega na dokładnym obejrzeniu całego gniazda i wnikliwemu przyjrzeniu się pszczołom i czerwiu. Do najczęściej występujących wiosną chorób pszczelich zalicza się:

 • chorobę sporowcową: osłabiającą pszczoły, które leniwie chodzą po plastrach, siadają na daszku lub zewnętrznych ścianach ula, na trawie przed wylotem można zobaczyć zmęczone zbieraczki
 • chorobę roztoczową: która powoduje ubytek pszczół lotnych, a zaatakowane nią robotnice nie mogą wzbić się do lotu i spadają z wylotka, mają charakterystycznie wykręcone skrzydełka
 • zgnilec czyli kiślica: powoduje zamieranie czerwiu otwartego, który jest nienaturalnie ułożony w komórkach
 • warrozę: najgrożniejszą chorobę pszczół, którą trudno zdiagnozować w początkowym stadium rozwoju, a powoduje niszczenie czerwiu oraz żerowanie na dorosłych osobnikach i systematyczne rozprzestrzenianie się na całą rodzinę.

Podczas kontroli usuwa się z ula plastry wadliwie zbudowane, z komórkami trutowymi, zapleśniałe, stare i zanieczyszczone odchodami pszczół i zmienione chorobowo.
Regulacja wielkości gniazd polega na sprawdzeniu wielkości gniazda i w miarę potrzeby ujmuje się 1 lub 2 ramki. W silnych rodzinach, które dobrze przetrwały okres zimowli nie zachodzi zwykle potrzeba ścieśniania gniazd, ale w słabszych lub chorych, gdzie wiosną wyginęło sporo pszczół lotnych, gniazda będą zbyt obszerne. Ogólnie lepiej jest mocniej ścieśnić gniazdo niż pozostawić o jedną ramkę więcej.
Oczyszczanie ramek i uli najlepiej wykonać przy słonecznej pogodzie. Czyszczenie dobrze jest zacząć od oskrobania stalową szczotką górnych beleczek. Ramki bardziej zabrudzone omieść z pszczół, wyjąć z ula i wyczyścić. Do kompletowania gniazd używać należy plastrów jasnobrązowych, w których wygryzło się już kilka pokoleń pszczół. W mniejszych pasiekach po usunięciu z ula zbędnych i wybrakowanych plastrów, przeprowadza się dokładne czyszczenie jego wnętrza, czyli usuwa się odchody pszczół, narosty woskowe, kit itp. Jeśli aura jest sprzyjająca, dobrą rzeczą jest przetarcie oczyszczonego wnętrza ula szmatką zwilżonąś 5 % roztworem formaliny. Następnie należy wyjąć ramki i po delikatnym usunięciu pszczół, oczyszcza z ich beleczek ostrym nożem kał, wosk i kit. Oczyszczone ramki wstawia się z powrotem do gniazda zachowując ich pierwotną kolejność. Dokładne oczyszczenie ula jest pracą dość żmudną i zabiera sporo czasu. Dlatego w dużych pasiekach w pierwszej kolejności przeprowadza się przegląd i uporządkowanie gniazd, jako zabieg pilniejszy, a oczyszczenie i odkażanie wnętrz uli można wykonać nieco póżniej przy słonecznej pogodzie. Niektóre ule np. stojaki wielkopolskie ze względu na ich powierzchnię, najlepiej przenieść ramki do transportówki i dopiero rozpocząć prace wewnątrz ula. Ogólnie podczas prac czyszczenia gniazda powinno się jak najmniej ochładzać gniazdo. W ulach rozbieralnych np. wielkopolski z dnem odejmowanym można przeprowadzić o wiele dokładniej prace oczyszczające wewnątrz ula. Jednak dobrze jest na okres czyszczenia ula przesiedlić pszczoły do innego ula, aby gruntownie wykonać czyszczenie ula i ramek. Przy dobrze prowadzonej pasiece warto mieć kilka czy kilkanaście zapasowych uli, gdyż jest to warunek prawidłowego prowadzenia pasieki. Gniazdo musi być starannie ocieplone z góry, boków, a w ulach o dnie pojedynczym również od spodu. W pniach słabszych stosuje się też zwężanie uliczek do 8-9 mm przez zakładanie pomiędzy górne beleczki ramek listewek powałowych, co powoduje utrzymanie temp. około 35 stopni C. w ulu niezbędnej do wychowu czerwiu. Kolejną czynnością jest zmniejszenie wylotów uli, w rodzinach silniejszych do 5 cm, w słabszych 2-3 cm. W razie ocieplenia i słonecznej pogody wyloty należy poszerzyć, aby nie utrudniać pszczołom wylatywania, a po ponownym ochłodzeniu ponownie zmniejszyć. Zabiegi mające na celu utrzymanie odpowiedniej temperatury w ulu sprzyjają rozwojowi przede wszystkim rozwojowi słabszych rodzin, w silniejszych nie należy zwężać uliczek itp. gdyż są tam duże rezerwy pszczół nie zajętych ogrzewaniem czerwiu. Ogólnie podstawową zasadą w dobrej gospodarce pasiecznej jest utrzymywanie silnych rodzin przez okrągły rok, ponieważ znoszą one lepiej zimę, lepiej i szybciej rozwijają się i lepiej wykorzystują wczesne pożytki.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s