Pszczelarski rok rozpoczyna się na początku sierpnia. Podstawową rzeczą, którą pszczelarz musi wykonać jest zapewnienie rodzinom dobrych warunków rozwoju (tzw. żelazny zapas pokarmu).

W końcu sierpnia układa się gniazda na ziemię (polega to na silnym ścieśnieniu gniazd). Wykonuje się wtedy gruntowny przegląd i usuwa pozostałe plastry bardzo jasne i bardzo ciemne, a pozostawia jasnobrązowe.

W trakcie przeglądu sierpniowego ocenia się też zapas pozostający w ulu na zimę (jest to podstawa do wyliczania, jaką ilość syropu cukrowego należy podać rodzinom aby zapewnić im dobre zimowanie).
W sierpniu już nie podkarmia się pszczół, a je dokarmia (uzupełnienie pokarmu na zimę).

W tym też czasie z reguły jest już po miodobraniu, tylko nieliczne pasieki korzystają z późnych pożytków spadziowych i wrzosowych.

Nadal należy pamiętać o chorobach pszczelich, szczególnie o Warrozie.

Podsumowanie:

Jest to czas dokarmiania pszczół, jak i również leczenia ich na Warrozę. Ograniczenie tych pasożytów pozwoli na wychowanie zdrowych pszczół, stanowiących podstawę rodziny podczas zimowania.