Pierwszy oblot pszczół może pojawić się również w marcu (wszystko zależy od temperatury).Po nim następuje intensywny wychów czerwiu, co sprzyja namnażaniu się roztoczy (Varroa destruktor), świeżo wygryzione pszczoły może atakować żyjący w tchawkach roztocz Acarapis woodi, a wysoka temperatura przyśpiesza mnożenie się sporowca pszczelego (Nosema Apis). Chore pszczoły są ociężałe, mają powiększone odwłoki i wydalają jasny kał.
Leczenie polega więc na podaniu antybiotyku (Fumagillinem DCH). Preparat ten stosuje się cieście miodowo-cukrowym. Nie powinno się tego antybiotyku podawać pszczołom w formie oprysku, ponieważ oziębia to gniazdo.

Przy prawidłowym przebiegu zimowli i ciasnym zimowaniu rodzin nie zachodzi potrzeba ścieśniania gniazd na wiosnę. Taki zabieg wykonuje się w celu stworzenia lepszych warunków wychowu czerwiu. W czasie przeglądu można dodatkowo zorientować się , czy pszczoły nie są głodne i czy nie występują inne niepokojące sytuacje, jak np. obecność myszy w ulu. Po dość szybkim przeglądzie powinno się ocieplić gniazdo, dość starannie, ponieważ w marcu, nocą występują mrozy.
Pod koniec marca warunki atmosferyczne pozwalają na dokonanie tzw.

głównego przeglądu wiosennego

(temp. w cieniu powinna wtedy wynosić co najmniej 15 stopni).

  • W niższych temperaturach przegląd należy przeprowadzić sprawniej i szybciej. Ocenia się wtedy ilość pokarmu, którego w tym czasie w ulu powinno być około 5 kg.

Oprócz oceny stanu zapasów dokonuje się również oględzin czerwiu. Czerw zwarty, o dużej powierzchni mówi nam o dobrej jakości matki, czerw trutowy natomiast jest oznaką strutowienia matki (utraty możliwości składania jaj zapłodnionych),

brak czerwiu zaś jest oznaką braku matki w rodzinie, a obecność rozstrzelonego trutowego czerwiu wskazuje na obecność trutówek. Czasami pszczelarze będą skazani na łączenie słabych rodzin.

Podczas przeglądu wiosennego należy również sprawdzić, czy w ulu znajduje się pierzga.Jeśli pierzga znajduje się dalej niż 7 cm od czerwiu, pszczoły karmicielki nie wykorzystują jej do karmienia larw. W czasie wykonywania przeglądów wiosennych nie powinno używać się zbyt dużo dymu z podkurzacza.

Z chwilą rozpoczęcia lotów pszczół bardzo ważne jest uruchomienie poidła, ponieważ woda jest bardzo ważnym czynnikiem, który decyduje o rozwoju rodzin pszczelich. Dzienne zapotrzebowanie na wodę w marcu szacuje się na 42-47 g na rodzinę.

Podsumowanie:

Po pierwszym oblocie pszczół, czerw zaczyna się intensywnie namnażać, sprzyja to pojawieniu się różnych chorób pszczół. Szczególnie tą porą leczy się je antybiotykiem,jednak podawanie go bez wyraźnych wskazań może doprowadzić do innej choroby,grzybiczej. Marzec to również pora pierwszego przeglądu wiosennego. Jesteśmy wtedy w stanie zobaczyć jak funkcjonuje rodzina pszczela.

***

Pasieka w marcu

Po pierwszych oblotach pszczół, każdy pszczelarz robi przegląd higieniczny uli w pasiece.

Marcowa pogoda bywa zmienna i często odzwierciedla cztery pory roku. Szczególnie uciążliwe są chłodne, przenikliwe marcowe wiatry. Jeżeli w trakcie oblotu stwierdzimy, że nie ze wszystkich uli wylatują pszczoły, do takiego ula trzeba zastukać i sprawdzić przez słuchawkę jak zachowują się pszczoły.

Jeżeli nie usłyszymy żadnego głosu, to zdejmujemy daszek i powałkę, wyjmujemy środkową beleczkę międzyramkową i sprawdzamy czy w ulu są w ogóle pszczoły. Po upewnieniu się, że rodzina się osypała, ul taki zabezpieczamy przed dostępem obcych pszczół. Gdy w czasie nasłuchu usłyszymy brzęk głośny i równy, który ustaje nagle, możemy być spokojni, że rodzina taka jest w dobrej kondycji i za chwilę wyjdzie na oblot. Gdy usłyszymy głos bardzo cichy i po zastukaniu pszczoły zaczną wychodzić z ula i padać na ziemię przed wylotkiem, może to świadczyć, że rodzina jest bez pokarmu. Rodzinę taką należy natychmiast podkarmić syropem cukrowym.

Rodziny przeglądamy w ciepły bezwietrzny dzień, gdy temperatura powietrza wynosi 14 oC. Po pierwszym przeglądzie będziemy mieli pełny obraz rodzin pszczelich po okresie zimowym.
Przegląd taki przeprowadzamy przez odkrycie powałki lub wyjęcie beleczek międzyramkowych i sprawdzenie ile ramek ta rodzina obsiada oraz czy posiada odpowiednią ilość pokarmu. Rodzinie pozostawiamy tyle ramek, aby wszystkie były obsiadane przez pszczoły. Jeżeli podejrzewamy, że w danej rodzinie brakuje matki, dłutem rozsuwamy ramki i sprawdzamy czy w środku gniazda znajduje się czerw. W marcu wszystkie rodziny posiadające matki, będą miały czerw kryty w środku gniazda. Rodziny słabe (obsiadające mniej niż trzy ramki) i nie posiadające matek likwidujemy. W tym celu łączymy je jak najszybciej w większe rodziny, pozostawiając w nich najlepsze matki. Łączymy rodziny słabe ze słabymi. Nie wolno łączyć rodzin słabych z rodzinami średnimi i rodzinami mocnymi ze względu na możliwość rozwoju chorób pszczelich.

Kolejny etap przeprowadzania przeglądu polega na sprawdzeniu zapasów pokarmu. Braki pokarmu uzupełniamy plastrami z miodem lub syropem cukrowym.

Zwracamy uwagę na dennice, oczyszczamy je i sprawdzamy ich zawartość. W ten sposób zdobywamy pewną informację o stanie rodziny. Możemy tam znaleźć nieżywą matkę, nieżywe larwy pszczele, pasożyty warrozy a ilość osypanej pszczoły świadczy o stanie zdrowotnym danej rodziny. Osypane pszczoły spalamy bądź zakopujemy. Podobnie postępujemy ze zmiotkami.

Po przeglądzie zmniejszamy wylotki aby do ula nie wtargnęły głodne pszczoły z innych pasiek. W czasie wiosennego przeglądu dbamy o higienę pasieczną, aby nie przenieść choroby z jednej rodziny do drugiej.

Robert Nasiłowski