Masowa hodowla matek produkcyjnych refundowanych ze środków unijnych przyniosła szereg korzyści, których efekty będą widoczne również w następnych latach. Do nich można zaliczyć wymianę matek miejscowych, rojowych na matki o lepszych cechach genetycznych. Pszczelarze, którzy niechętnie nabywali matki z pasiek hodowlanych zauważyli, że po wprowadzeniu matek czystorasowych w pasiece pracuje się lżej, a wydajność tych rodzin istotnie jest większa.

fot. © Michał ZawilakDo ujemnych stron tej masowej hodowli zalicza się to, że tak wysoki i niezaspokojony popyt na te matki przyniósł pogorszenie ich jakości. Są to matki sztucznie unasienniane bez sprawdzonego czerwienia, niechętnie przyjmowane przez rodziny odmienne rasowo, a co także się zdarza, przeciskające się przez kratę odgrodową celem dounasiennienia się lub są wymieniane w ciągu sezonu. Poprawę tej sytuacji może przynieść prosta metoda wychowu matek we własnym zakresie w rodzinach, w obecności czerwiącej matki. Podstawowym warunkiem tego wychowu jest posiadanie matki reprodukcyjnej o sprawdzonej wartości hodowlanej.
W latach 70. zainteresowałem się ideą Weroniki Kumko wychowu matek w gospodarce wędrownej bez osierocania rodziny, która twierdziła, że „nigdy nie udało się jej uzyskać w pniach osieroconych tak dobrych wyników w wychowie matek jaki uzyskuje hodując je w obecności czerwiącej matki.” Metodę tę przystosowałem do gospodarki stacjonarnej w ulach wielokorpusowych o ramce wielkopolskiej skróconej do 18 cm. Polega ona przekładaniu larw do sztucznych miseczek w korpusie nad kratą w obecności czerwiącej matki. Do wychowu matek wybieramy rodziny silne, które zagospodarowały górny korpus nad kratą.

Każda wychowująca rodzina otrzymuje tylko po pięć larw w miseczkach przyklejonych woskiem do koreczków, najpierw na snozie. Korzystnym czasem do rozpoczęcia wychowu jest pierwsza dekada maja, kiedy to występują korzystne warunki pogodowe i umiarkowany pożytek, a rodziny wychowujące zajmują już górny korpus oddzielony od rodni kratą. Wstępna seria larw ma na celu pozyskanie mleczka pszczelego w 2-3 ulach. Najpierw przenosimy z gniazda nad kratę dwie ramki otwartego czerwiu, pozostawiając między nimi szerokość 25 mm na włożenie snozy i zgromadzenie się pszczół wychowujących. Następnie przekładamy jedno lub dwudniowe larwy do sztucznych miseczek na kropelkę rozrzedzonego miodu i snozę wstawiamy między rozstawiony czerw otwarty do pni wychowujących na 1-2 dni.
Właściwy wychów rozpoczynamy od przeniesienia z rodni nad kratę po dwie ramki czerwiu otwartego w rodzinach wychowujących. Należy również odszukać ramkę w rodzinie z matką reprodukcyjną, na której obok siebie znajdują się jajeczka i wykluwające się larwy. Po tym wybieramy z kilku odciągniętych mateczników mleczko pszczele, rozrzedzamy je wodą i małą kropelkę nanosimy na dno każdej miseczki. Mając przygotowane miseczki z mleczkiem i ramkę z larwami, możemy sprawnie przenieść je do kolejnych miseczek na koreczkach. Po przełożeniu larw na kolejnej snozie, wkładamy ją między wcześniej rozstawione ramki do rodzin wychowujących. Wszystkie te prace można wykonać między ulami podczas pogodnego dnia, unikając bezpośredniego światła słonecznego i trzymając larwy w oddzielnym korpusie nakrytym wilgotną tkaniną. W jednej serii matek można samodzielnie przełożyć larwy nawet do dwudziestu uli. Po 2-3 dniach możemy ocenić jakość odciągniętych mateczników, złożyć je po pięć sztuk do ramki hodowlanej, która poniżej mateczników jest zabudowana woszczyną, zabezpieczającą te mateczniki przed ich zabudowaniem w czasie większego wziątku. Efektywność odciąganych mateczników w różnych latach wynosiła od 40-80%, w zależności głównie od warunków pogodowo-pożytkowych. Od 6-8 dnia po przełożeniu larw rodzinom wychowującym zapewniamy spokój, po czym w ciągu  kolejnych dwóch dni izolujemy mateczniki w klateczkach.

Dobre są do tego klateczki o wysokości powyżej 4 cm, do których w tym czasie wkładamy ciasto i 5-6 pszczół z tej rodziny. Matki wygryzają się najczęściej w 15-16 dniu rozwoju, czyli 1-2 dni po izolacji mateczników i są one przez pszczoły pielęgnowane. Przy większej serii matek można przeznaczyć jeden dzień na sprawdzenie ich jakości i znakowanie. Uzyskane w ten sposób matki wartością są porównywalne do matek z cichej wymiany.

Tworzenie odkładów

Drugą częścią wychowu jest tworzenie odkładów, unasiennianie się matek i łączenie rodzin. Do tworzenia odkładów wykorzystuję zapasowe korpusy, w których nowe rodziny rozwijają się do chwili połączenia. Dla pierwszej serii matek jest to czas końca wiosennego pożytku i pełnego rozwoju rodzin. Do odkładu przenosimy trzy ramki. Pierwsza i trzecia ramka zawierają zapasy miodu i pierzgi, zaś w środek wstawiamy ramkę z czerwiem na wygryzieniu i młodymi pszczołami oraz zawieszamy lokówkę z wychowaną matką. Dodatkowo dosypujemy, jeśli trzeba, wygryzające się młode pszczoły. Wiele czasu zajmuje szukanie w tym okresie ramek z czerwiem na wygryzieniu i bez otwartego czerwiu, ponieważ tylko takie ramki nadają się do odkładu. Dlatego wcześniej, najlepiej bezpośrednio przed przełożeniem larw, odłożyć nad kratę oznakowaną ramkę z czerwiem na zasklepieniu, którą później razem z pszczołami szybko wkładamy do odkładu bez ryzyka przeniesienia czerwiącej matki.
Położenie odkładu można kilkakrotnie zmieniać, aby pozbyć się lotnych pszczół i ostatecznie ustawić je na stałym miejscu.

W następnym dniu uwalniamy z lokówki matkę, bezpiecznie wypuszczając ją między pszczoły. Przy korzystnej pogodzie matki unasienniają się i w drugim tygodniu od przyjęcia rozpoczynają czerwienie. Po sprawdzeniu jakości czerwienia matek rodzinkom należy zapewnić dobre warunki rozwoju. Pozwoli im to do jesieni zagospodarować cały korpus. W moim układzie pożytków odkłady majowe zgromadzą jeszcze 2-3 ramki miodu nawłociowego. Rodziny te również, po dodaniu im wcześniej 2-3 ramek czerwiu, można przygotować do samodzielnego zimowania.

Wymiana matek

Wymiana matek odbywa się po ostatnim miodobraniu, to jest w połowie września. Najpierw musimy odszukać matkę do usunięcia. Jeśli znamy położenie czerwiu i mamy doświadczenie, oznakowaną i czerwiącą matkę odszukamy w ciągu kilku minut. W razie niepowodzenia czynność tę odkładamy na następny raz. Osieroconą rodzinę przykrywamy podwójnym papierem gazetowym, kilka razy go przedziurawiamy odsklepiaczem i nakładamy korpus z młodą matką. W ulach wielokorpusowych w ciągu jednego dnia udaje się połączyć 30-40 rodzin. Ostatnią czynność wykonujemy 1-3 dni później, sprawdzając przyjęcie matek i układając wstępnie rodziny do zimowli. W ostatnich latach gospodarowania taką metodą wymieniałem 50-70% matek. Rodziny połączone z odkładami, po zapewnieniu im dostatecznych zapasów, lepiej zimują i dynamicznie rozwijają się wiosną. Ujemną stroną tej metody, w obecnych coraz trudniejszych warunkach gospodarowania, jest dalszy wzrost nakładów pracy związany przede wszystkim z tworzeniem odkładów i sprawowaniem nad nimi opieki w okresie prawie całego sezonu.
Korzyści wychowu i wymiany matek tą metodą są następujące:

  • łatwe pozyskanie potrzebnej ilości dorodnych matek, o oczekiwanych cechach i w korzystnym czasie bez ujemnego wpływu na produkcyjność rodzin,
  • prosta i skuteczna wymiana matek,
  • osłabienie nastroju rojowego przez tworzenie odkładów,
  • łączone rodziny są silne, lepiej zimują i wiosną szybciej dochodzą do siły.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s