Nowe warunki mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich przyniosły istotne zmiany w projekcie zakupu pszczół, w którym pszczelarze dokonywali zakupu matek pszczelich oraz pakietów czy odkładów pszczelich. Poniżej zaprezentowane są rozwiązania, jakie będą obowiązywać pszczelarzy i pasieki hodowlane uczestniczące w tym działaniu. Zakup pszczół w 2014 roku nadal będzie refundowany na poziomie do 70% kwoty netto. W dalszym ciągu refundacji podlegają wyłącznie matki nieunasiennione, unasiennione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem oraz unasiennione naturalnie także ze zweryfikowanym czerwieniem. Matki (także w odkładach) muszą pochodzić od matek reprodukcyjnych z pasiek hodowlanych, które prowadzą księgi i rejestry dla linii hodowlanych pszczół. Dalej podmioty uprawnione mają prawo rekomendować pasieki, które będdą produkować odkłady w ich projekcie.

Jakie zatem zmiany przynosi nowa perspektywa finansowania?

  • Pszczelarz będzie mógł nabyć łącznie matek i odkładów (lub pakietów) do 50% stanu pasieki. Ale liczba odkładów i pakietów łącznie nie może przekroczyć maksymalnie 20% stanu pasieki.
  • Została także określona maksymalna cena netto odkładu (pakiety) pszczelego do refundacji przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) i została ona ustalona na poziomie 200zł. Co oznacza, że kwoty netto powyżej będą redukowane do 200zł i od tej stawki będzie naliczana refundacja dla pszczelarzy.
  • Pszczelarz, u którego śmiertelność rodzin wyniesie w pasiece powyżej 50%, będzie mógł przekroczyć limit 20% posiadanych rodzin i zakupić więcej odkładów. Aby tak się stało musi ten fakt mieć potwierdzony przez lekarza weterynarii.
  • Producenci pszczół zanim rozpoczną ich sprzedaż będą musieli mieć aktualne zaświadczenia o zdrowotności rodzin pszczelich.
  • Lekarz weterynarii będzie musiał pobrać próby do badań od co najmniej 5% rodzin pszczelich w danej pasiece uczestniczącej w projekcie zakupu pszczół jako producent.
  • Badania diagnostyczne będą wykonywane w kierunku zgnilca europejskiego, nosemozy, warrozy, wirusów ostrego i chronicznego paraliżu pszczół. Badania będzie trzeba wykonywać w upoważnionych laboratoriach. Wykrycie zgnilca amerykańskiego eliminuje taką pasiekę z udziału w produkcji pszczół. Producent odkładów będzie musiał podawać w ofercie ilość posiadanych rodzin na dzień 30 września roku, w którym jest składany projekt. Nie będzie on mógł wyprodukować więcej niż 100% stanu pasieki. Oprócz zakazu uczestnictwa w projekcie zakupu pszczół pasiek rekomendowanych oraz producentów matek jako odbiorcy pomocy dołączył nowy zapis.
  • Odbiorcami pomocy tego projektu nie mogą być pszczelarze, którzy posiadają taki sam adres zamieszkania jak pasieki hodowlane lub rekomendowane będące producentami pszczół w ramach projektu zakupu pszczół. W razie wykrycia nieprawidłowości przez ARR związanych z tymi zakazami pasieki, które ich nie będą przestrzegać, zostaną wykluczone na 3 lata (po roku w którym wykryto nieprawidłość) z projektu zakupu pszczół zarówno jako producenci jak i odbiorcy. Ponadto koszty dotyczące obsługi projektu zakupu pszczół w ramach mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich można obniżyć zwracając się do Agencji Rynku Rolnego o zwrot takich kosztów do 2% wartości wnioskowanej refundacji.
Reklamy

About lsajdak

Pszczelarsto to moja pasja

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s