NOTATKA
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Data posiedzenia: 18 grudnia 2012 r.

Informację na temat aktualnej sytuacji na rynku pszczelarstwa oraz przyszłości sektora
pszczelarskiego w Polsce po 2014 roku przedstawiła podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa
Zofia Szalczyk.

Liczba rodzin pszczelich w Polsce w ostatnich latach kształtowała się następująco:
w 2003 r.- 949 200 (dane PZP),

w 2012 roku – 1 280 693 (dane uzyskane z rejestrów powiatowych lekarzy weterynarii).

Z informacji przekazanej przez Instytut Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach wynika, że zbiory miodu w 2012 roku wyniosły 17,2 tys., czyli powyżej średniej produkcji (16,2 tys. ton) z ostatnich 10 lat. Średnia ilość miodu pozyskana od 1 rodziny pszczelej wynosiła ok. 14,2 kg. Pszczelarze borykają się z wieloma problemami takimi jak: wysoka śmiertelność pszczół, trudna walka z warrozą czy wzrastające koszty utrzymania
pasiek. Mimo tych trudności, dzięki skutecznej pracy branży pszczelarskiej oraz zaangażowaniu
znacznych środków publicznych, z których corocznie na zwalczanie warrozy oraz odbudowę
rodzin pszczelich przeznacza się około 15 mln złotych, liczba rodzin pszczelich w Polsce
systematycznie wzrasta. Miód pszczeli jest produktem generującym największy dochód
w gospodarstwie pasiecznym.

65% miodu jest sprzedawana przez pszczelarzy bezpośrednio konsumentom.

10% bezpośrednio do handlu detalicznego,

24% do firm zajmujących się konfekcjonowaniem,

1% do przemysłu.

Polska odnotowuje od wielu lat nadwyżkę importu miodu nad eksportem. Deficyt w handlu zagranicznym miodem w 2010 r. wynosił 8 900 ton, a w 2011 r. 9 391 ton (dane wstępne). Największe ilości miodu trafiają do
Polski z Chin i Ukrainy.

Wiceminister Zofia Szalczyk poinformowała, że w ministerstwie rolnictwa opracowywane są krajowe programy wsparcia pszczelarstwa.

Pierwszy program zrealizowano na lata 2004/05-2006/07 – budżet programu 11,7 mln EUR. Drugi program
zrealizowano w latach 2007/08-2009/10 – budżet programu 13,3 mln EUR. Realizowany jest trzeci
programu na lata 2010/11-2012/13 – budżet programu 15,1 mln EUR. W trzyletnim okresie
realizacji programu w latach 2007/08-2009/10 uczestniczyli pszczelarze posiadający łącznie ponad
1 mln rodzin pszczelich z 1,1 mln zarejestrowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii.
Wykorzystano ponad 90% dostępnych środków w budżecie Programu. Z tej kwoty, blisko 90%
przeznaczono na refundacje leków warrobójczych i refundację zakupu pszczół. Celem programów
pszczelarskich jest poprawa warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich
w Polsce.
Podczas dyskusji wskazywano, że należy przeprowadzić weryfikację zasad rejestracji środków
ochrony roślin w aspekcie toksyczności dla pszczół i owadów zapylających. Podnoszono, że
należy dokonać przeglądu dopuszczonych już do użytku środków w oparciu o najnowsze badania
naukowe i wycofać z obrotu te środki, wobec których stwierdzono letalne działanie na pszczoły.
Wskazywano także, że konieczna jest racjonalizacja metodyki oceny toksykologicznej środków
ochrony roślin w stosunku do pszczół, z uwzględnieniem okresu karencji zarówno substancji
aktywnej, jak też jej metabolitów. Podnoszono, że należy wprowadzić efektywne mechanizmy
kontroli jakości importowanego miodu i nie dopuszczać do obrotu tych jego partii, które nie
spełniają określonych norm.

Reklamy

About lsajdak

Pszczelarsto to moja pasja

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s