1)    17.03.br. – zebranie szkoleniowe członków Koła. Rozpoczęcie pracy przez Kłodzki Pszczelarski Klub Dyskusyjny (KPKD)- temat: Bezgotówkowy obrót pieniędzmi (jak wypełnić druk na przelew, gdzie można wpłacić pieniądze na konto koła i jak to zrobić, bankowość internetowa) – moderator Monika Cebula. Wiosenne podkarmianie pszczół- wymiana doświadczeń.
2)    do 17.03.br. – opłacić  ubezpieczenie OC osobiście w siedzibie Koła, bądź na zebraniu 17.03.br. (obowiązuje oryginalny podpis pszczelarza).
3)    24.03.br.- szkolenie  pszczelarskie Wrocław, ul. Zwycięska 12 – dr Zbigniew Kołtowski –„Bioróżnorodność i poprawa pożytków pszczelich” – wyjazd na szkolenie autobusem
godz.  7.00  Parking Leclerc. Wstęp na szkolenie 10 zł proszę wpłacić  do 17.03.br.
Koszt przejazdu autobusem podamy.
4) do 27.03.br. – opłacić składkę członkowską  i ulową na konto bankowe Koła
(proszę patrzeć na informację na końcu tego terminarza).
5)       IV. br.- szkolenie pszczelarskie Bystrzyca Kłodzka, ul.              – mgr Tomasz Strojny-
„ Specyfika gospodarki pasiecznej w górach”.
6) do końca IV. br. – zamawiamy pszczoły:
    matki nieunasienione, unasienione naturalnie bądź sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem, w pasiekach realizujących programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry;
    będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra rolnictwa;
    pakiety, odkłady kupujemy w pasiekach ubiegłorocznych;
    rachunek powinien być wystawiony na DZP we Wrocławiu.

Dolnośląski Związek Pszczelarzy
Ul. Komuny Paryskiej 72
50-452 Wrocław
NIP: 8960004610
z dopiskiem np.: Jan Kowalski TKP w Kłodzku

    Zwracamy również uwagę, że do DZP Wrocław powinien trafić oryginał faktury.
    O zamówieniach matek, pakietów i odkładów powiadomić koordynatora tej akcji, członka zarządu Jerzego Cwajnę – (tel.74 8685116, kom. 604 212 467).
    Pszczelarz- odbiorca końcowy, w sezonie nie może nabyć więcej matek, pakietów i odkładów niż 50% liczby opłaconych składek ulowych na dzień 30.09.2011 r.  Pszczelarz  ponosi koszt zakupu brutto i koszty przesyłki. Po otrzymaniu pszczół wpłaca do koła koszt brutto celem przelania do DZP Wrocław.
    Refundacji  podlega 70 % kosztów zakupu netto. Koło otrzymało na ten projekt 15 240 zł, tj. 5,67 zł na rodzinę pszczelą.
7) 12.05. br. – zebranie szkoleniowe. Dyskusja w ramach KPKD na temat : Gospodarka izolatorowa-      moderator – Roman Koremba. Podana zostanie lista leków refundowanych i ich ceny .
Informacja także zostanie  przekazana pocztą mailową.
8)    23.06. br. – zebranie szkoleniowe. Wykład dla pszczelarzy- przedstawiciel Eko Gwarancja z Lublina- „Ekologiczne uwarunkowania rolniczej i pszczelarskiej gospodarki”.  Dyskusja w ramach KPKD na temat : Jak uniknąć smug w miodzie –  moderator Henryk Zaremba.
9)    do 03.07 br. będzie możliwość wpłat na leki przeciw warrozie (w ramach KPW).  Wpłacamy na konto koła  kwotę brutto (proszę patrzeć na informację na końcu tego terminarza) celem przelania jej do DZP. Refundacja będzie możliwa tylko do kwoty netto zakupionego leku. Koło otrzymało na ten projekt 21 336 zł tj. 7,94 zł na rodzinę pszczelą.

10)    do 24 .07.br. przekazać do zarządu Koła (J.Cwajny) dokumenty (metryczki matek użytkowych i karty pochodzenia matek w odkładach lub pakietach) oraz rachunki do wglądu za zakupione matki i odkłady w 2012 r. Termin nieprzekraczalny, bo w tym czasie zarząd musi przekazać dokumenty do DZP.
11)  do 24. 07 br. możliwość wpłacenia na inwert na zakarmianie zimowe
12)  28.07 br. zebranie szkoleniowe . Dyskusja w ramach KPKD na temat : Problemy z jakimi
spotykają się pszczelarze przy karmieniu inwertem. Inne pokarmy dla pszczół i ich aplikacja
(pyłek, ciasta)- moderator …………………………………..  Przygotowanie do MLK.
13) 19.08.br. V Miodowe Lato Kłodzka. Impreza na kłodzkim Rynku, według oddzielnego  
           programu, z udziałem pszczelarzy polskich i czeskich oraz mieszkańców Ziemi Kłodzkiej.
14) 1.09 2012 r. Wycieczka pszczelarska do Nasavrky (Czechy).
15) 19-23.09. br. – XIX Kongres Apislavii – Pszczela Wola, wycieczka pszczelarska.
16) 15.12.br. zebranie opłatkowe koła.

Informujemy, że jest także możliwość :
– badania miodu- w 2012 r. wykona „Sądecki Bartnik” pszczelarz płaci za badanie kwotę brutto, dostanie zwrot kwotę netto. Więcej informacji na zebraniu 17.03.br.
– zakup sprzętu pszczelarskiego- ( wg zasad określonych przez ARR), przez pszczelarzy którzy złożyli wstępne deklaracje we wrześniu 2011 r. Koło otrzymało do dyspozycji 19 220 zł kwoty netto.

Oprócz prezentowanych powyżej przedsięwzięć, zarząd Koła proponuje dalszą zbiórkę miodu dla dzieci, odwiedziny szkół i przedszkoli z pszczołami w szklanych ulach i częstowanie dzieci miodem.
Ponadto chcemy w dalszym ciągu propagować ideę pszczelarstwa poprzez wizyty dzieci i młodzieży na ścieżce dydaktycznej u Henryka Zaremby i inne formy popularyzacji użyteczności pszczół w przyrodzie.
Zarząd koła uprzejmie informuje, że składki w roku 2012 r. wynoszą:
    składka członkowska – 40 PLN;
    składka wpisowe – 10 PLN ( dla nowo wstępujących do koła);
    składka ulowa – 3,10 PLN za 1 ul
Opłata składki za ubezpieczenie OC – 5,50 PLN za pasiekę do 50 uli zlokalizowaną w jednym miejscu. Za większą ilość uli i każde kolejne miejsce opłata rośnie o kolejne 5,50 PLN.
Można dokonywać wpłat składek, za leki, za pszczoły, na zakup inwertu  bezpośrednio na konto Terenowego Koła Pszczelarzy w Kłodzku.

Nasze konto prowadzone jest w Banku Spółdzielczym w Kłodzku

– nr konta 89 9523 0001 0000 2642 2000 0002. 

Wpłaty można dokonywać:  przelewem  z konta osobistego  za pomocą internetu, przelewem tradycyjnym lub wpłata gotówkową w  banku  oraz w siedzibie koła ( w wyjątkowych przypadkach).  Wpłaty dokonywane na konto koła w Banku Spółdzielczym w Kłodzku są bezpłatne.
W związku z tym, że w przypadku zapłaty ubezpieczenia OC należy podać miejsca zlokalizowania pasiek, nr pesel oraz podpisać się na odpowiednim wykazie, wpłaty z tego tytułu należy dokonać osobiście.
Wpłaty z tytułu składek  członkowskich i ulowych należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2012 r.
Siedziba koła- Muzeum Ziemi Kłodzkiej sala nr 2 (parter) czynna w każdy (z wyjątkiem świąt) wtorek  miesiąca od 15 do 16 godz. w miesiącach od października do kwietnia  i od 15 do 17 godz. w miesiącach od maja do września.
Zebrania szkoleniowe koła odbywają się w podanych wyżej dniach od godz. 10 w auli Publicznego Gimnazjum Gminnego  Kłodzko, ul. Traugutta 1

Sekretarz Koła        Prezes Koła

Reklamy

About lsajdak

Pszczelarsto to moja pasja

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s